Tien richtlijnen voor het verzamelen van geneeskrachtige planten

 • 1. Een eerste vereiste voor het verzamelen van de juiste kruiden is een goede kennis van geneeskrachtige planten.
  U moet niet denken dat u de goede soort heeft geplukt - u moet het zeker weten.
  Verkeerde determinatie kan leiden tot de dood als het om giftige planten gaat.
  Daarom is het noodzakelijk dat een plant goed gedetermineerd is voordat deze wordt gebruikt.
  Bij twijfel moet u altijd een deskundige raadplegen.
  2. Giftige en gevaarlijke planten en planten die daarop lijken en ermee verwisseld zouden kunnen worden, mogen nooit door kinderen worden verzameld.
  3. Als u de verzamelde planten wilt verkopen, is het aan te raden niet te veel verschillende soorten te plukken.
  U kunt zich beter specialiseren, waardoor u uiteindelijk door uw ervaring een kwalitatief beter middel op de markt brengt.
  Overleg altijd eerst met de koper van de kruiden.
  4. Als u planten in het wild verzamelt, moet u niet alle exemplaren van een soort die bij elkaar staan, plukken.
  Laat er genoeg staan, zodat het voortbestaan in dat gebied gewaarborgd is.
  Er zijn genoeg voorbeelden van planten die door intensief plukken bijna uitgestorven raakten.
  Gentianen, die voorheen relatief veel voorkwamen, moeten nu beschermd worden tegen uitsterven.
  Makers van maagbitters, die de plant intensief verzamelden, zijn verantwoordelijk voor de afname.
  Om dezelfde reden zijn vroeger veel voorkomende planten als waterdrieblad, zonnedauw, val-kruid en andere planten afgenomen in aantal.
  Het is de plicht van eenieder die geneeskrachtige planten verzamelt de natuur te beschermen!
  Men mag ook niet zomaar takken van een linde of berk aftrekken, omdat dan het plukken van de bladeren gemakkelijker en sneller gaat!
  5. U kunt het beste handschoenen dragen bij het verzamelen van geneeskrachtige planten en gebruik maken van goed gereedschap, zoals snoeischaren, messen, sikkels met een geslepen blad,
  speciaal graafgereed-schap en andere voor uw doel benodigde voorwerpen.
  Hierdoor wordt het verzamelen vergemakkelijkt en zal het eindprodukt een betere kwaliteit hebben.
  6. Kies de juiste vergaarbak voor de plantedelen die u gaat verzamelen.
  Bloemen en tere blaadjes kunt u bijvoorbeeld het beste los in een mand leggen.
  Ze moeten niet te stijf opeen worden gedrukt, omdat ze dan te heet worden en gaan 'zweten' tijdens het transport.
  Stevige plantedelen, zoals wortels, wortelstokken en harde toppen, kunt u in een jutezak doen.
  Voor grote hoeveelheden kunt u het beste stapelbare bakken gebruiken.
  Alle plantedelen moeten voorzichtig worden behandeld, omdat ze door beschadiging kunnen gaan gisten.
  7. Pluk alleen gezonde en onbeschadigde planten.
  Laat zieke planten of planten die door een parasiet zijn aangetast, staan.
  Pluk geen planten die onder de modder of het stof zitten en ook geen planten die vlak naast doorgaande wegen of paden groeien.
  Op die plaatsen kunnen planten een hoge concentratie zware metalen, zoals lood, bevatten.
  8. Verzamel geen geneeskrachtige planten op weidevelden of akkers waar herbiciden of pesticiden (stoffen die cultuurplanten tegen ziekten, plagen en onkruid moeten beschermen) zijn gebruikt.
  Vermijd ook de plaatsen waar u slechts alleen een vermoeden van hebt dat er met zulke preparaten is gespoten.
  Hier zijn twee redenen voor.
 •                                      1. Pesticiden zijn een bepaalde tijd effectief en tot het eind van de vervaltijd zijn de planten die met zo'n stof bespoten zijn giftig.
                                       2. Sommige preparaten blijven niet alleen op het bladoppervlak zitten, maar worden door de plant opgenomen en kunnen zo in de werkzame stoffen van de plant,bijvoorbeeld een etherische olie, worden ingebouwd.
  9. Het is beter om geen planten te verzamelen die nat zijn door regen of dauw.
  Natte planten kunnen snel verloren gaan door oververhitting of door condensatie.
  Ze beginnen dan te gisten en de biochemische processen in de verwelkende planten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het slechte uiterlijk van de planten -ze worden bruin-,
  maar kunnen ook de werkzame stoffen afbreken of in concentratie doen afnemen.
  Over het algemeen kunt u het beste op een zonnige dag tussen tien uur 's ochtends en vijf uur 's middags plukken.
  10. U moet de planten zo snel mogelijk na het oogsten drogen.
  Ze moeten goed gelucht zijn en kunnen dan opgeslagen worden in papieren zakken, gesloten blikken of glazen potten.
  De gedroogde kruiden moeten op een donkere en droge plaats staan, bij een relatief lage temperatuur -niet boven 15 °C- en in luchtdichte potten, zodat ze niet zo snel bederven.

Datum

dinsdag, januari 19, 2021